top of page

תקנון שימוש

מבוא 

 

ברוכים הבאים לאתר של בן אסד (להלן: "האתר") המופעל על בן אסד בע"מ , ח.פ 516417813, (להלן: "הנהלת האתר" ו/או "החברה").

כל שימוש באתר מהווה הסכמה לתקנון זה, על התנאים וההגבלות הכלולים בו.

התקנון עלול להשתנות מעת לעת, ועל המשתמש להתעדכן בתקנון בכל כניסה לאתר.

 

גלישה באתר ו/או שימוש בו מכל סוג, כמוהם כהסכמה לתנאי התקנון והתחייבות לפעול על פיהם.

 

מובהר כי התקנון מהווה הסכם משפטית מחייבת לכל דבר ועניין ומחייב את המשתמש על כל שימושיו באתר.

האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

השירותים באמצעות האתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.

עצם הזמנת שירותים ויצירת קשר עם בעל העסק או מי מטעמו דרך האתר -

תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן.

 

התקנון מהווה חוזה מחייב בין המשתמש לבין הנהלת האתר.

השירותים 

 

האתר מפנה ליצירת קשר בפלטפורמות שונות עם נציג ולרכוש ייעוצים או ליווים בנושאים שונים.

 

ניתן להזמין שירותים באמצעות יצירת קשר עם הנהלת האתר או מי מטעמה בהתאם לזמינותם.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שירותיה בכל עת.

 

הזכאות לשימוש באתר הינה לכל אזרח אשר מלאו לו 18 שנים.

 

קטין המבצע פעולות ייחשב כקטין אשר קיבל את רשות הוריו/אפוטרופוסיו לביצוע פעולות באתר.

כללי

זמינות השירותים כפופה למועד אשר נקבע עם הנהלת האתר.

 

בכל שאלה או בירור לגבי השירותים ניתן לחייג אלינו בטלפון 052-270-6280.

השירותים ינתנו בהתאם לחבילות השירותים אשר יוצעו ע"י הנהלת האתר עם תחילת השירות.

אורך השירות הינו ע"פ מועד הזמן אשר נקבע מראש.

הנהלת האתר אינה אחראית על נזקים פיזיים או כספיים או כל נזק אחר הנגרמו במהלך השירות או בעקבות ייעוץ כלשהו.

הנהלת האתר מסירה מעליה כל אחריות מהתכנים הנכתבים באתר או מהשימוש בהם והשלכותיהם. 

אבטחת מידע ופרטיות 

הנהלת האתר, כמו גם חברות אחיות וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעם הנהלת החברה לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים.

 

מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות ולא יועבר לצד שלישי ללא אישור מפורש מהלקוח.

תוכן השירות וחשיפת מידע אישי במהלך השירות, לעולם לא ייחשפו לאדם אחר או כל גורם ללא אישור בכתב מהלקוח. הנהלת האתר מחויבת לפרטיות שלך ופרטיות זו הינה בראש סדר העדיפויות שלנו.

הנהלת האתר מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הלקוחות אלא על מנת לאפשר את רכישת השירות בהתאם לכל דין.

באמצעות לחיצה על כפתור "שלח" אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.

האתר מאובטח באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים אשר מטרתם להבטיח שימוש תקין וגלישה בטוחה באתר וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים.

 

כל המשתמש באתר ובשירותיו מתחייב כי לא יעשה כל פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילות האתר, גניבת מידע על משתמשים ופריצה של מנגנוני האבטחה של האתר. 

במקרה של שימוש לרעה, הנהלת האתר תפעל נגד כל פעילות בכל דרך חוקית אשר תעמוד לרשותה לרבות חסימת המשתמש מגישה לאתר ונקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמש באם יפעל כאמור.

קניין רוחני

 

כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה הכוללים זכויות יוצרים, זכויות הפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן בנוגע לעיצוב ועמוד האתר, הן באשר לתכנים המופיעים בו הינן רכושה הבלעדי של הנהלת האתר.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מהאתר, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם הנהלת האתר.

דין וסמכות שיפוט 

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

יצירת קשר 

לכל שאלה ופנייה ניתן ליצור קשר עם הנהלת האתר בטלפון 052-270-6280 או במייל  benasad123456@gmail.com בשעות הפעילות של האתר. 

|

Ⓒ כל הזכויות שמורות לחברת בן אסד בע"מ

bottom of page